Nya europeiska betaltjänstdirektiv som påverkar e-handel

Vid årsskiftet infördes en samling nya bokföringsregler och lagändringar som […]

Vid årsskiftet infördes en samling nya bokföringsregler och lagändringar som påverkar företagare och lönearbetare. Till exempel höjdes brytpunkten för statlig skatt till 42 000 kronor, bolagsskatten sänktes till 20,6 procent och ett nytt system för karenstid infördes.

I somras trädde ytterligare regler i kraft. De gällde bland annat det uppmärksammade rökförbudet, samt sänkt moms på e-böcker och digitala tidningar.

En annan ny regel som påverkar många småföretagare är de nya betaltjänstdirektiven som har börjat gälla på EU-nivå. Reglerna går i korthet ut på att det ska bli enklare och säkrare för konsumenter att handla över landgränserna inom EU. Banker och betaltjänsteföretag måste nu kunna erbjuda tjänster som är direkt kopplade till kunders bankkonton.

För dig som driver en webbshop innebär detta att det nu är smidigare för kunder från andra EU-länder att handla hos dig. Syftet med lagen är underlätta både för kunder och säljare på en europeisk e-handelsmarknad.

Källa: Finansinspektionen