Lättnader för företag i och med coronapandemin

Efter coronavirusets utbrott har regeringen presenterat en rad stödinsatser som […]

Efter coronavirusets utbrott har regeringen presenterat en rad stödinsatser som ska göra det enklare för företag att klara sig igenom krisen. Här är några av de lättnader som hittills har lagts fram.

 

Korttidspermittering

För att låta företag behålla sin anställda har regeringen erbjudit så kallad korttidspermittering. Det innebär att anställda som mest kan gå ner till 40 procent av arbetstiden men behålla 92 procent av lönen. Företaget står då bara för ungefär hälften av kostnaden för den nya lönen medan staten betalar resten. Även vissa sociala avgifter minskas.

 

Statlig lånegaranti

Regeringen och stödpartierna inför en statlig lånegaranti för små och medelstora företag som ska förenkla för dem att klara sin finansiering. Lånen är begränsade till max 75 miljoner kronor per företag och ska framförallt gå till vanliga löner – inte bonusar, vinstuttag eller liknande. Garantin administreras av Riksgäldskontoret och lånen ges ut via bankerna.

 

Förenklad deklaration

I krisens spår har många förtag problem att hinna rapportera rätt uppgifter i tid. Därför har Skatteverket infört vissa regellättnader som är specifika för varje bolagsform. Dessutom avstår man från att utkräva personligt betalningsansvar för skatteskulder som ”omfattas av tillfälligt anstånd på grund av effekter av coronaviruset”. Se mer info på skatteverket.se

 

Källa: Regeringen.se och Skatteverket.se