Nu krävs det bara 25 000 kr för att starta ett aktiebolag

I slutet av förra året beslutade riksdagen att halvera kravet […]

I slutet av förra året beslutade riksdagen att halvera kravet för aktiekapital i nystartade aktiebolag. Den tidigare gränsen låg på 50 000 kronor men från och med 1 januari 2020 räcker det alltså med 25 000 kronor i aktiekapital för att kunna starta ett aktiebolag.

Aktiekapital är det kapital som måste finnas i bolaget från start och motsvaras av de aktier som bolagets ägare har. Det är alltså inte en avgift, utan ett värde som ska finnas i företaget. Aktiekapitalet kan utgöras av kontanter eller egendom som är kopplad till företaget.

Den nya gränsen betyder att fler företagare nu kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagsformen innebär. Till exempel kan man nämna:

  • utdelningar och andra skatteförmåner
  • lägre personlig risk, eftersom aktiebolaget räknas som en juridisk person
  • enklare att ta lån, tydligt avskilt från ens privatekonomi
  • enklare att ha anställda

Förändringen gäller bara för företag som har startats efter 1 januari 2020, men befintliga aktiebolag kan ansöka om att minska sitt aktiekapital.

 

Källa: Regeringen.se, Verksamt.se